gert van oortmerssen

Van 1982-1988 studeerde ik Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens deze studie groeide mijn belangstelling voor conservatie en restauratie van cultureel erfgoed. Mijn bijvakken, stage aan het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap in Amsterdam (CL, nu RCE) en ook mijn afstudeerscriptie hadden materiaalonderzoek aan kunstvoorwerpen tot onderwerp.

Tegelijkertijd volgde ik van 1984-1989 de avondopleiding interdisciplinaire kunst aan de academie voor beeldende kunsten Minerva te Groningen. Daarbij lag de nadruk op de discipline schilderen. Conservatie en restauratie van erfgoed vormen vanaf het midden van de jaren ’80 een belangrijke inspiratiebron voor mijn wandbeelden en schilderijen. Ook schilderkunstige onderwerpen als werkelijkheid en illusie, de schilderijlijst en daarnaast reflectie op de kunstgeschiedenis gaven en geven mij nog steeds belangrijke aanknopingspunten. In 1997 verscheen een omvangrijke catalogus, getiteld beHANGEN beSTAAN, waarin mijn beeldend onderzoek tot dan toe wordt weergegeven in teksten en afbeeldingen. Een digitale bewerking van deze catalogus is te raadplegen onder publicaties.

Vanaf het midden van de jaren ’90 verbreedt mijn belangstelling zich naar tekst/beeld en typografie. De tv-zender World Art Channel (WAC) vormt een ideale inspiratiebron voor het ontwerpen van logo’s en typografische elementen. Later ontstaan ook grote doeken waarin het spanningsveld tussen filmische illusie en typografie een terugkerend thema vormt.

Sinds 1994 ben ik in deeltijd werkzaam als restaurator bij het Groninger Instituut voor Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In die hoedanigheid restaureer en conserveer ik vondsten uit opgravingen en voer ik materiaalonderzoek uit aan archeologisch aardewerk en metaal.
Andere conserverings- en restauratiewerkzaamheden – van archeologische bodemvondsten tot hedendaagse kunst in het buitenklimaat – worden door mij gedaan onder de noemer Antefix restauratie.